Wpisy

 • czwartek, 08 stycznia 2015
  • Nadawanie imion - nowa ustawa

   ˆ Petin | Dreamstime.comWłaśnie wchodzi w życie nowe Prawo o aktach stanu cywilnego.*
   Zacznie obowiązywać od 1 marca 2015 r.
   (o ile znów nie zmienią w ostatniej chwili daty wejścia w życie ustawy).

   Co się zmieniło, a co pozostawiono w dotychczasowej wersji?

   Nadal można nadawać maksymalnie dwa imiona. Co jeszcze?

   KRÓTKIE WERSJE IMION NADAL NIEPEWNE

   Przypomnę, że chodziło o osoby, które chciałyby nadać dziecku imię takie, jak Ada, Jola, Iza, Wiola, Radek, Kuba, Sławek czy Stach (zamiast Adrianna, Jolanta, Izabela, Wioletta, Radosław, Jakub, Sławomir czy Stanisław).

   Obecnie coraz więcej dorosłych ludzi posługuje się takimi krótszymi wersjami (Ada Rusowicz, Kuba Sienkiewicz) nawet wśród osób na poważnych stanowiskach (Radek Sikorski).

   Dotychczasowe przepisy pozostawiały zbyt wiele wątpliwości. W efekcie w zależności od poglądów konkretnego urzędnika, to samo imię w jednym urzędzie było już rejestrowane jako nowe imię, a w innym było nadal traktowane jako tylko zdrobnienie.

   Obiecywano w tej kwestii zmiany, niestety akurat ten fragment pozostawiono w obecnej, niejasnej formie. Nadal niedopuszczalne są po prostu imiona w formie zdrobniałej.

   Ktoś zapewne przeraził się możliwości nadawania na całe życie imion w wersji dziecięcej, jak Staś czy Jolusia. A wystarczyło wprost dopuścić tylko wersje skrócone, nadające się do używania przez osoby dorosłe.

   Urzędnicy zatem nadal muszą się zastanawiać, czy dana krótka wersja jest już osobnym imieniem, czy jeszcze zdrobnieniem. W efekcie krótkie, dorosłe, wersje imion będą, jak dotąd, różnie traktowane w zależności od urzędu. Takie imię, jak np. Ada w jednym urzędzie zostanie zarejestrowane bez trudu, a w innym nie.

   Tak naprawdę sytuacja dodatkowo może się pogorszyć, z uwagi na problem, który opisuję na końcu.

   CZĘŚCIOWO ZEZWOLONO NA NADAWANIE IMION OBCOJĘZYCZNYCH

   Z myślą o osobach zamierzających nadać dziecku imię obcojęzyczne, niezależnie od narodowości rodziców, pod pewnymi warunkami dopuszczono nadawanie takich imion, nawet jeśli w języku polskim nie wskazują one na płeć dziecka. Zacytujmy przepis:

   Art. 59.3. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

   Czyli nawet dwójka Polaków bez żadnych zagranicznych korzeni, będzie mogła nadać swojemu dziecku imię obcojęzyczne. Imię musi tylko spełniać pozostałe wymogi (czyli nie jest zdrobniałe, ośmieszające ani nieprzyzwoite) a urzędnik, na którego trafią rodzice, nie będzie miał problemów z ustaleniem, że w powszechnym rozumieniu ma do czynienia z imieniem wyraźnie męskim lub wyraźnie żeńskim.

   Kluczowe pytanie, które się tutaj pojawia, to:

   Kiedy imię zostanie uznane za w powszechnym znaczeniu przypisane do danej płci?

   Co to w praktyce oznacza?

   1. Nie będzie można nadawać imion uznawanych za unisex

   (równie dobrze nadających się dla chłopca, jak i dla dziewczynki) – jak np. Alex, Robin, czy Angel.

   2. Koniec problemów z zagranicznym zapisem identycznie brzmiących imion.

   Czyli problem znika na pewno w sytuacjach najbardziej ewidentnych.

   Będzie można już swobodnie stosować zapis Alexander, Martha, Victoria czy Veronica. Nikt nie będzie ich na siłę zmieniał na identycznie brzmiące Aleksander, Marta, Wiktoria czy Weronika.

   To może mieć znaczenie szczególnie dla rodziców biorących pod uwagę emigrację, bądź spodziewających się, że za 20 lat ludzie będą jeszcze bardziej mobilni i liczących, że dziecku będzie łatwiej z bardziej międzynarodowym zapisem imienia.

   Urzędnicy przestaną wreszcie tworzyć koszmarki językowe.

   Jeśli rodzice chcą nazwać dziecko Angelica, Justin czy Brian, to urzędnicy na pewno nie mogą przerabiać tych imion na Andżelika, Dżastin czy Brajan.

   3. Koniec problemów z zagranicznymi imionami w odbiorze Polaków przypisanymi do płci

   Chodzi o imiona żeńskie kończące się na „a” oraz męskie kończące się na spółgłoskę, o ile nie są znane, jako imię przypisane odmiennej płci.

   Nie powinno być już żadnych problemów z nadawaniem takich imion męskich, jak Jack, Michael (ang.) Aidan (irl.) Swen (szw.) Kostas, Stavros (gr.) czy żeńskich, jak Samantha, Georgia (ang.) Tindra (szw.) czy Francesca, Chiara, Sophia, Christina (wł.) 

   Urzędnicy nie będą mogli już też zmieniać obcojęzycznych wersji imienia na wersję polską. Czyli nie mają prawa zmienić np. John, Jean, Iwan, Sean czy Johann na Jan.

   Wszystkie wymienione w tym punkcie imiona, nawet dla urzędnika całkiem nieosłuchanego w językach obcych, nie pozostawiają najmniejszych wątpliwości co do określanej przez nie płci. A w razie wątpliwości istnieje możliwość sprawdzenia, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z wyjątkiem.

   Takimi, znanymi wyjątkami są np. hebrajski Joshua, włoski Gianluca, czy turecki Mustafa – imiona kończące się na „a”, powszechnie znane jako męskie. Z ich nadaniem akurat też nie powinno być żadnego problemu, ale o tym w kolejnym punkcie.

   4. Można będzie nadać dziecku zagraniczne imię powszechnie znane jako żeńskie albo jako męskie

   Żyjemy w coraz bardziej międzynarodowej rzeczywistości. Otaczają nas wielojęzyczne filmy, książki, muzyka, wciąż słyszymy o zagranicznych celebrytach, politykach, muzykach, aktorach czy postaciach fikcyjnych.

   Jeżeli zatem urzędnik nie jest zupełnie oderwany od realiów, to nie powinien mieć już żadnych problemów z przypisaniem płci również takim imionom, jak Elisabeth, Susan, Jennifer, Grace, Chloe, Jaqueline, Astrid, Karen, Beatrice, Sinead (jak Sinead O'Connor) czy Andrew, George, Pierre (jak Pierre Cardin). Z tego samego powodu bez problemu powinni przypisać płeć takim imionom, jak Joshua, Mustafa, czy Gianluca.

   A w razie wątpliwości urzędnicy, jak większość Polaków, mają dostęp do Internetu, gdzie mogą sprawdzić sobie np. jakie znane osoby prawdziwe lub fikcyjne noszą dane imię.

   Nie powinni zatem więcej bawić się w słowotwórstwo. Jaqueline nie powinna być na siłe przerabiana na Żaklinę, Carmen na Karmenę, Sinead na Joannę, Catherine na Katarzynę, Chiara na Klarę, a Ingrid na Ingridę.

   5. Wątpliwości pozostały przy mniej znanych w Polsce imionach

   Przy takich imionach, jak fiński Esa czy hinduska Shanti, urzędnicy na pewno będą mieli wątpliwości i wiele będzie zależało od ich indywidualnych interpretacji. Jeden urzędnik sprawdzi, że ma do czynienia np. z popularnym żeńskim imieniem hinduskim i je zarejestruje. Inny uzna, że imię może i jest powszechnie znane w swoim kręgu kulturowym, ale nie w Polsce i odmówi rejestracji.

   A ponieważ prawo nie rozróżnia narodowości rodziców, może się zatem zdarzyć, że z tym samym zagranicznym imieniem będą mieli problemy rodzice ze związku mieszanego, a w innym urzędzie nie będą z nim mieli problemów Polacy.

   Tak czy inaczej, należy się liczyć z tym, że urzędnicy w takich przypadkach będą odmawiać rejestracji wybranego imienia, a co za tym idzie, rejestrować dziecko, pod imieniem wybranym przez siebie.

   UWAGA – URZĘDNIK BĘDZIE MÓGŁ SAMOWOLNIE NADAĆ TWOJEMU DZIECKU IMIĘ

   Jeżeli urzędnik odmówi nadania dziecku imienia wybranego przez rodziców, zgodnie z nowymi przepisami, wybiera dziecku imię z urzędu.

   Rozsądny urzędnik w takiej sytuacji porozumie się od razu z rodzicami i uzgodni z nimi nową wersję. Dzięki temu dziecko zostanie zarejestrowane pod imieniem stanowiącym dla rodziców wystarczający kompromis, żeby nie chcieli go zmieniać.

   Bezmyślny urzędnik będzie z automatu nadawał przypadkowe imiona, np. patrząc w kalendarz. Tą metodą dziecku może „wypaść” np. Rozalinda, Rajmunda, Ildefons czy Epifaniusz (kilka styczniowych propozycji). Imiona jak imiona, tylko rodzice mogą przeżyć szok, dowiedziawszy się, że ktoś właśnie nazwał ich dziecko imieniem, którego sami nigdy by mu nie nadali.

   Szczególnie dla kobiety, która właśnie przeżyła poród, może to być zupełnie niepotrzebny dodatkowy stres.

   Art. 59. 4. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka, jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie zdrobniałej lub mają charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity lub nie wskazują na płeć dziecka, kierując się powszechnym znaczeniem imienia, i wybiera dziecku imię z urzędu, w formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu.

   ROZWIĄZANIE – RODZICE MOGĄ SWOBODNIE ZMIENIĆ IMIĘ – 6 MIESIĘCY

   W takiej sytuacji trzeba pamiętać, że rodzice mają prawo zmienić dziecku imię, w ciągu 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia. Oczywiście zmiana jest oceniana wg tych samych zasad, co pierwotna próba nadania imienia, ale oznacza to, że nie trzeba się denerwować, widząc nawet najbardziej zaskakujące imię na akcie urodzenia swojego dziecka, ponieważ rodzice mają jeszcze możliwość je zmienić. Muszą tylko pamiętać o nieprzekraczalnym terminie.

   Z tej samej opcji rodzice mogą skorzystać, jeśli po prostu zmienili zdanie, albo jeśli w okołoporodowym zamieszaniu zwyczajnie się nie dogadali.

   Zacytujmy ten fragment opisywanej ustawy:

   Art. 70 

   1. Rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia.
   2. Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpieniu dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodaniu drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion lub zmianie kolejności imion dziecka.
   3. Do oświadczeń o wyborze imienia stosuje się przepisy art. 59**. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia, jeżeli nie został zachowany termin do jego złożenia.
   4. Oświadczenie o zmianie imienia lub imion dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują rodzice dziecka i kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul.

   Dotychczasowa ustawa również zezwalała rodzicom na swobodną zmianę imienia w ciągu 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia - tylko wymagając złożenia kierownikowi USC oświadczenia pisemnego. 

   PÓŹNIEJ RODZICE TEŻ MOGĄ WYSTĄPIĆ O ZMIANĘ IMIENIA

   Procedura jest jednak bardziej skomplikowana i wynika z innej ustawy***. Należy złożyć wniosek do kierownika właściwego Urzędu Stanu Cywilnego i trzeba się powołać na ważne powody.

   Sama zmiana prawa nie jest takim powodem, ale może nim być „zmiana na imię używane”, którego po prostu pod rządami poprzedniej ustawy nie można było dziecku formalnie nadać.

   W przypadku udziwnień tworzonych przez urzędników na bazie poprzedniego prawa – jak np. Dżastin albo Karmena w zasadzie można dodać, że taki zapis imienia jest ośmieszający, szczególnie w kontekście zmiany prawa, zezwalającego już obecnie na nadawanie imion właściwych. Pozostawienie dziecku przeróbki, która nie przyjęła się w Polsce jako imię, byłoby dla niego krzywdzące. Szczególnie kiedy przeróbka ta z czasem coraz bardziej wygląda na nieporadną próbę pogodzenia rzeczywistego imienia, którego dziecko używa, z nieaktualnym już prawem.

   Zacytujmy ten fragment:

   Art. 4 ustawy o zmianie imienia i nazwiska

   1. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
   1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
   2) na imię lub nazwisko używane;
   3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
   4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

   Wnioskować można zarówno o zmianę samej pisowni (np. Dżastin na Justin) jak też imienia na całkiem inne (np. Adrianna na Ada). Z tej opcji mogą skorzystać też rodzice, którzy nadali dziecku kiedyś imię, które zupełnie się nie przyjęło i dziecko w praktyce używa innego imienia i jest przez rodzinę innym imieniem nazywane.

   UWAGA - W OSTATNIEJ CHWILI PRZESUNIĘTO WEJŚCIE W ŻYCIE USTAWY Z 1 STYCZNIA NA 1 MARCA 2015 R.
   (ten fragment został dodany, a zmiana jest już uwzględniona w tekście) 

   W praktyce będzie to zapewne oznaczać, że urzędnicy będą do tej pory odmawiać nadawania imion obcojęzycznych, doskonale wiedząc, że od 1 marca ci sami rodzice będą przychodzić i zgodnie z prawem zmieniać dzieciom imiona.

   Problem pojawi się w przypadku rodziców, którym termin 6-miesięczny minie przed 1 marca. Ci rodzice będą mogli skorzystać jedynie z przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Czyli w praktyce będą bardziej zależni od woli urzędnika, który może na taką zmianę wyrazić zgodę, uznając, że istnieje ważny powód, albo tej zgody nie wyrazić.

   Ale mając świadomość, że jedynym powodem nienadania dziecku wcześniej jego prawdziwego imienia były przepisy, które zostały już zmienione, a zgodnie z założeniami miały być zmienione w czasie, w którym termin by rodzicom nie przepadł, urzędnicy nie powinni moim zdaniem utrudniać życia rodzicom, którzy mieli po prostu trochę pecha.

    --

   *[Nowa] Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego [Dz.U. 2014 poz. 1741, ze zm.]

   ** Art. 59. 1. Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka.

   2. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego.

   3. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

   *** Ustawa o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17 października 2008 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 1414)

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Nadawanie imion - nowa ustawa”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   kor-ka
   Czas publikacji:
   czwartek, 08 stycznia 2015 17:38
 • niedziela, 28 grudnia 2014
 • środa, 24 grudnia 2014
  • Cicha noc w językach świata - część 2

   Świąteczny klimat, fot. Marta WieszczyckaNa Wigilię obiecana "Cicha noc" w kolejnych ciekawych wykonaniach, w różnych językach.

   W poprzedniej części zachęcałam do posłuchania wersji irlandzkiej, arabskiej, zuluskiej i chińskiej, w naprawdę pięknych wykonaniach.

   Dziś pokażę Wam kolejne cztery odkrycia (no dobrze, pięć, przy fińskim nie potrafiłam się ograniczyć do jednego przykładu).

   Na początek jednak wersja, w której prawdopodobnie nigdy tej kolędy nie słyszeliście.

   1. Po hawajsku 

   "Po La'ie" śpiewa Tia Carrere, przy akompaniamencie Daniela Ho.

   Zwróćcie uwagę na nietypową melodię języka, którą udało się zadziwiająco dobrze zintegrować z melodią kolędy w tej łagodnej aranżacji.


   2.  Po grecku

   Grecy też muszą sobie poradzić z połączeniem tej kolędy ze specyficzną melodią swojego języka.

   Elena Paparizou zrobiła to naprawdę ładnie - oto drugie łagodne wykonanie w tej części. A "Cicha noc" po grecku to "Άγια Νύχτα".

   3. Po fińsku

   Teraz mocniejsze uderzenie i jednocześnie częściej w Polsce słuchany język.


   Sammy Salminen i fińska "Cicha noc", czyli "Jouluyö, Juhlayö" w wersji hardrockowo - metalowej, do której akurat ten język pasuje doskonale. 

   Choć muszę przyznać, że przy fińskim nie byłam w stanie ograniczyć się do wybrania tylko jednego wykonawcy.

   Dlatego, w zupełnie innym stylu, klimatyczne, momentami przypominające Annę Marię Jopek, "Jouluyö, Juhlayö" wyśpiewane na głosy przez zespół 
   Lauluyhtye Rajaton:

   4. Po farersku


   Na koniec ciekawostka - język, z którego istnienia większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy. Farerski to tradycyjny język Wysp Owczych - zależnego od Danii archipelagu leżącego na Morzu Norweskim. Czyli wyszło na to, że zaczynałam od wysp wulkanicznych i na wyspach wulkanicznych kończę.

   Tylko klimat całkiem inny - zimny i mroczny. Ale lekko jazzujące wykonanie Sigrid kojarzy się raczej z grzanym winem przy ciepłym kominku.

   A "Cicha noc" po farersku, to "Gleðilig Jól".

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   kor-ka
   Czas publikacji:
   środa, 24 grudnia 2014 03:29
 • wtorek, 16 grudnia 2014
  • Cicha noc w językach świata

   Tym razem na Święta pokażę Wam "Cichą noc" w językach, w których nie usłyszycie jej w radiu. Mało tego, o części tych języków możecie w ogóle nie wiedzieć. Ale to nie wszystko - nie ma tu żadnych przypadkowych wykonań, których jedyną zaletą byłby język.

    1. Po irlandzku:

   Część osób wie, że Enya jest Irlandką, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że istnieje osobny język irlandzki i nie jest to wcale angielski z irlandzkim akcentem. Enya (właśc. Eithne Patricia Ní Bhraonáin) wychowała się w domu, w którym naturalnie mówiono po irlandzku, w gaeltachcie (miejscu, w którym obowiązuje język irlandzki, czyli gaelicki) w wyjątkowej części Irlandii - w Donegalu. Zapoznawanie się z tym pięknym, celtyckim językiem ułatwiają napisy.

    

   2. Po arabsku:

   Mało kto raczej spodziewałby się w tej wersji językowej usłyszeć kolędę. Tutaj w wykonuje ją znana libańska piosenkarka Fairuz (właść. Nuhad Haddad). Brzmi niesamowicie.

   3. Po zulusku:

   Dla mnie to najbardziej egzotyczny z podanych przykładów. Ciekawie brzmią elementy etniczne w aranżacji. Przy okazji zwróćcie uwagę na ilustrację. Każdy naród lubi przedstawiać Boże Narodzenie po swojemu. W gruncie rzeczy nasze przedstawianie grupy niebieskookich blondynów, w góralskiej chacie z ośnieżonymi choinkami nie jest ani trochę bardziej realistyczne niż ta, afrykańska wersja. Śpiewa Chór św. Benedykta, kościół w Sundumbili, Mandeni, Zululand, Republika Południowej Afryki.

    

    

   4. Po chińsku:

   Osobom potrafiącym czytać po chińsku pomogą napisy. W opisie podana jest nazwa chóru dziecięcego, odpowiedzialnego za to pełne uroku wykonanie.

   Ponieważ więcej linków youtubowych w jednym tekście może się niektórym osobom nie otworzyć, przygotujcie się na drugą część przeglądu.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Cicha noc w językach świata”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   kor-ka
   Czas publikacji:
   wtorek, 16 grudnia 2014 00:30
 • wtorek, 11 listopada 2014
  • Patriotyzm w Polsce nadal zakazany

   Słynne już Godło Polski gaszone - sklep naszywki.plJuż czwarty rok* na każde święto niepodległości pokazuję palcem głupotę polskiego prawa delegalizującego propatriotyczny przemysł. 

   Tym razem polskie władze pewnie znów gdzieś kupią nielegalnie wyprodukowane flagi (chyba że będą wolały się legalnie w polskie flagi i godła zaopatrywać za granicą - gdzie ich władza nie sięga). Taki paradoks, że polski przedsiębiorca nie może legalnie produkować na sprzedaż polskich flag a czeski może.

   Potem nasi politycy z ustami pełnymi frazesów na tle tych wyprodukowanych nielegalnie albo za granicą polskich flag, znów nie poświęcą nawet chwili, żeby przyjrzeć się jednej, krótkiej, bezmyślnie zepsutej ustawie. 

   A to niestety ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z 1980 r. ze zm.**

   W czym problem?

   W Polsce nie wolno produkować w celu sprzedaży:
   -wpinek z orzełkiem czy flagą państwową,

   -koszulek, czapek itp. z orłem białym czy flagą,

   -samych flag,

   -CD z hymnem narodowym.

   Nie wierzycie? Oto dowód:

   Art. 16.1. ustawy o godle, barwach i hymnie

   Symbole Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą być umieszczane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego.

   A symbole to... 

   Art. 1.1. Orzeł biały, biało-czerwone barwy i "Mazurek Dąbrowskiego" są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej. 

   Wszystko się zgadza. Mało tego, naruszanie przepisów tej haniebnej, szkodliwej, ustawy grozi grzywną do 5 tysięcy zł albo aresztem.
   [Art. 49 § 2 Kodeksu wykroczeń]

   Znacie drugi wolny kraj, w którym cały propatriotyczny przemysł byłby nielegalny?

   Marne podsumowanie 25 lat wolności... Polski.
   Gdyby Polska była pod okupacją, takie ograniczenia miałyby jakiś sens - przynajmniej dla okupanta.  

   Czy coś się przez ostatni rok zmieniło? Tak, na gorsze, do głupiego prawa doszła jeszcze głupsza praktyka.

   Przypomnę, że ustawa przewiduje tylko jeden wyjątek - to godło lub barwy narodowe w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej (art. 16 ust. 2 ustawy).

   Dzięki temu, nawet w świetle tej niedorobionej ustawy, naszywka ilustrująca ten artykuł jest całkowicie legalna.

   Pokazuję ją specjalnie, ponieważ znalazł się w Polsce sąd, który w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, skazał właścicielkę "naszywki.pl" na grzywnę.
   Jakim cudem? Nie mam pojęcia, w każdym razie sąd z pełną powagą uznał, że właścicielka firmy, wystawiając tę (tak, dokładnie tę, niewiarygodne) naszywkę do sprzedaży  okazała demonstracyjne lekceważenie Narodowi Polskiemu, Rzeczypospolitej Polskiej (sic!).
   Niegramatyczna forma jest efektem nieumiejętnego przepisywania z kodeksu wykroczeń, ale nie o gramatyce tu mowa.
   Skan wyroku

   Przyjrzyjcie się jeszcze raz tej wykonanej z pełnym szacunkiem i zgodnie z zasadami tworzenia takich zgaszonych wersji, naszywce.
   Do tego w naszym kraju dochodzi. 

   Właścicielka w końcu wygrała przed sądem, ale tracąc przy okazji sporo czasu, nerwów i pieniędzy. A przypomnijmy, że akurat jej naszywka, nawet w świetle tej ustawy, była stuprocentowo legalna.

   Reasumując - polskim przedsiębiorcom nie wolno produkować w celu sprzedaży żadnych materiałów z godłem czy barwami narodowymi. Mogą je produkować zagraniczni producenci, bo do nich nasza władza nie sięga.  Specustawą przypilnowano tylko, żeby PZPN nie miał problemów ze sprzedażą koszulek reprezentacji, bo tylko tyle dziennikarze i w efekcie politycy, zrozumieli z afery z orzełkami na piłkarskich koszulkach. A była okazja, żeby coś zmienić.

   25 lat wolności też nie okazało się powodem, żeby przyjrzeć się, czy przypadkiem nie ma w naszych przepisach jeszcze jakichś pozostałości ograniczających prawa obywatelskie czy spychających propatriotyczny przemysł do podziemia. A szkoda. 

   --

   * Wcześniejsze teksty:
   Patriotyczne gadżety nadal zakazane w Polsce - tekst z 11.11.2013 r.

   Żałosny epilog na Święto Niepodległości - tekst z 11.11.2012 r.

   - Patriotyzm zakazany... w Polsce - tekst z 11.11.2011 r.

   ** Ustawa o o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z dnia 31 stycznia 1980 r. tj. z dnia 2 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 235, poz. 2000, ze zm.)

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   kor-ka
   Czas publikacji:
   wtorek, 11 listopada 2014 17:52
 • sobota, 18 października 2014
  • Czemu żądania wydawców nie mają sensu?


   Fot. Daniel Gilbey, Dreamstime Stock PhotosWydawcy, wspierani przez księgarzy i część autorów, wystosowali do premier Kopacz list o dramatycznym tytule "Polska książka potrzebuje ratunku!".

   Domagają się w nim wprowadzenia sztywnej ceny książek. Sugerują, żeby przez 12 miesięcy cena okładkowa nie mogła być obniżana. Mam do tego pomysłu kilka uwag. Przede wszystkim nie widzę związku między tą propozycją a ratowaniem polskiej książki. Ale przyjrzyjmy się sprawie bliżej.

   To nie poprawi ani czytelnictwa ani sprzedaży

   Zacytujmy fragment listu:
   "Naszą wspólną intencją jest powstrzymanie stałego spadku sprzedaży i czytelnictwa książek w Polsce. Nowa regulacja ma zapewnić czytelnikom możliwość dostępu do szerokiej listy tytułów, bez filtrów narzucanych przez politykę zakupową globalnych dystrybutorów książek."

   Jak wprowadzenie sztywnej, wyższej ceny ma poprawić czytelnictwo i sprzedaż książek w Polsce? 
   Przecież na zdrowy rozum będzie dokładnie odwrotnie.
   Szczególnie w przypadku książek mniej popularnych, którym przez ustawowy zakaz nie będzie można przez cały rok dać szansy na sprzedaż, gdyby się okazało, że pierwotna cena została ustalona zbyt wysoko.
   Popularnym książkom taka zmiana też może raczej zaszkodzić.
   Powstrzyma sporo ludzi od zakupów impulsywnych. Zamiast kupienia od razu nowej książki, pomyślą "poczekam, aż obniżą cenę, wtedy kupię". A do czasu obniżki zdążą już o książce zapomnieć.

   Być może zatem ktoś uznał, że dzięki sztywnej cenie wielkie sieci dystrybucji nie zdominują rynku, konkurencja się utrzyma i dzięki temu czytelnictwo i sprzedaż nie spadną. Miał rację? Pomyślmy.

   To księgarniom nie pomoże

   Część księgarzy najwyraźniej uwierzyła, że ustawa pomoże im przetrwać konkurencję z "globalnymi sieciami dystrybucji" czy choćby z różnymi Empikami. 

   Ale czemu nikt jeszcze nie zauważył, że ta propozycja ma zasadniczy błąd? Pojedynczych księgarń nie uratuje stała cena na okładce. Żeby je uratować, ustawa musiałaby narzucić WYDAWCOM identyczną cenę sprzedaży książek małym księgarniom co wielkim sieciom. Bez wyjątków, bez żadnych możliwości omijania tej zasady pod pretekstem sprzedaży na targach itp.

   Wtedy z rynku wypadliby hurtownicy (pośrednicy) ale nie księgarnie. A zwykła księgarnia mogłaby stosować podobne rabaty, jak duża sieć. To by było wyrównywanie szans, bez odbierania klientom możliwości kupowania książek taniej. 

   Ale tej propozycji w liście nie ma. Zresztą trudno się spodziewać, żeby wydawcy domagali się ograniczania im samym możliwości walki o uwagę wielkich sieci. Bo chyba nie uwierzyliście, że ustawa rzeczywiście wyrówna szanse wielkich sieci i małych księgarzy?


   Jak z ustawą będą mogły sobie radzić wielkie sieci?

   Tymczasem wprowadzenie tylko sztywnej ceny okładkowej, w obecnej sytuacji, kiedy wydawcy chodzą na pasku dużych sieci, spowodowałoby tylko, że duże sieci zarabiałyby więcej (bo przecież cały czas dostawałyby od wydawców większe rabaty).

   A skoro zarabiałyby więcej, to miałyby większą swobodę dla całej masy działań:
   -darmowej dostawy,
   -dodawania bonów na kolejny zakup,
   -gratisów,
   -drugiej starszej książki za pół ceny,
   -późniejszych obniżek itd.


   Powtarzając pytanie: chyba nie wierzycie, że ustawa rzeczywiście wyrówna szanse wielkich sieci i małych księgarń? 

   To może choć autorzy na tym zyskają?

   Szczerze wątpię. Nigdzie nie spotkałam się z sytuacją, żeby honoraria autorskie były uzależnione od ostatecznej ceny stosowanej przez poszczególne księgarnie. To by nawet było ciężkie do zweryfikowania, która księgarnia, w którym momencie, zastosowała jakie rabaty i kiedy je zmieniła. Zresztą nie miałoby sensu. Księgarze otrzymują książki po odpowiednio zmniejszonej cenie i to już ich sprawa, czy wykorzystają różnicę jako marżę czy jako promocję.
   We wszystkich znanych mi przypadkach podstawą wyliczenia honorarium autorskiego była cena wydawnicza zbytu, czyli dla honorarium autora miały znaczenie tylko wpływy wydawnictwa, a nie to, co sieci dystrybucji zrobią dalej ze swoimi rabatami.

   Dlatego autorom, podobnie jak księgarzom, mogłoby się opłacić najwyżej ujednolicenie rabatów dla księgarń i dużych sieci oraz ich ustawowe ograniczenie. Co ciekawe, o tej propozycji w liście nie wspomniano. Tymczasem, zgodnie z moją wiedzą, rabaty dla dużych sieci, to przynajmniej 40% od ceny okładkowej. Mniejszy rabat dla sprzedawcy, to większy wpływ wydawnictwa od każdej książki.
   A wygląda, że duże sieci, nawet po zastosowaniu sporych promocji i tak mają na każdej książce większe zarobki niż księgarze. Dopiero po zrównaniu ich warunków, dałoby się skorzystać na prawdziwej konkurencji. 

   Tak czy inaczej w propozycji z listu nie dostrzegam korzyści autorów. Ona może im nawet zaszkodzić, jeśli ludzi zniechęci wyższa cena. Ten ostatni problem mniej odczują jedynie autorzy dysponujący ogromną grupą wiernych czytelników. Im raczej nie spadnie czytelnictwo, ale to nie znaczy, że nie spadnie im sprzedaż. Ustawa w Polsce, gdzie za przeciętną pensję i tak da się kupić mniej książek niż w podawanych za przykład europejskich krajach, może stać się iskrą, zachęcającą ludzi do częstszego wymieniania się już przeczytanymi książkami, czy umawiania się między sobą, kto coś kupił, a kto kupi coś kolejnego. Skoro mniej będzie zakupów impulsywnych, to częstsze mogą stać się podobne rozwiązania.


   Wnioski

   Nie udało mi się dostrzec żadnego powiązania między pomysłem usztywnienia ceny okładkowej na 12 miesięcy a poprawą czytelnictwa, sprzedaży, dostępności czy konkurencji.
   Poprawę mogłoby natomiast przynieść ustawowe uniemożliwienie wydawcom faworyzowania wielkich sieci - ustawowy wymóg stosowania jednolitych rabatów dla dużych sieci i dla małych księgarń oraz ograniczenie tych rabatów do racjonalnej wielkości.
   Ale takiego listu poszczególni wydawcy mogliby nie podpisać, nie dlatego, że nie byłby w ich interesie. Raczej w obawie przed retorsjami ze strony dużych sieci, od których bądźmy szczerzy, już teraz są uzależnieni.
   Być może dlatego w liście jako problem odważyli się wskazać jedynie "globalnych dystrybutorów książek" - którzy prawdopodobnie nigdy tego listu nie przeczytają i być może po prostu wymyślili okrężną drogę, której duże sieci nie potraktują jako uderzenia w swoje interesy.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   kor-ka
   Czas publikacji:
   sobota, 18 października 2014 23:05
 • piątek, 05 września 2014
  • Mandat i utrata prawa jazdy za... soczewki kontaktowe?

   Te nieszczęsne okulary. Fot. Raymond Kasprzak | Dreamstime Stock PhotosCzy kierowcy z błędnie wpisanym kodem, naprawdę nie mogą jeździć w soczewkach kontaktowych? I czy rzeczywiście to oni powinni ponosić konsekwencje całego bałaganu?

   Nawiązując do takich tekstów, jak "Kierujesz samochodem w soczewkach kontaktowych? Stracisz prawo jazdy i dostaniesz mandat
   " postanowiłam przeanalizować problem.

   Powiedzmy szczerze - tak właśnie wygląda połączenie źle tworzonego prawa, nie rozumiejących tego prawa lekarzy i służbisty na końcu.

   Jak łatwo naprawić prawo

   Tworząc prawo wystarczyło przyjąć, że lekarzy może przerosnąć przeczytanie całego przepisu, a tym bardziej jego interpretacja. Z tym założeniem opcja "okulary lub soczewki" powinna trafić na sam początek, jako najbardziej domyślna.

   Cóż, prawo nie jest w tej kwestii wystarczająco jasne i może się zdarzyć, że lekarz nie zrozumie, że opcja "okulary" jest do zastosowania wyłącznie wobec ludzi mających przeciwskazania do noszenia soczewek.

   A przecież można cały problem w prosty sposób usunąć, zmieniając drobny fragment załącznika do rozporządzenia*. 

   Obecnie kody dotyczące wymaganej korekty lub ochrony wzroku* wyglądają tak:

   01.01 - okulary,
   01.02 - soczewka(i) kontaktowa(e),
   01.03 - okulary ochronne,
   01.04 - szkła przyciemnione,
   01.05 - przepaska na oko,
   01.06 - okulary lub soczewki kontaktowe;

   A wystarczyłoby zamiast tego napisać tak:

   01.01 - okulary lub soczewki kontaktowe,
   01.02 - soczewka(i) kontaktowa(e),
   01.03 - okulary ochronne,
   01.04 - szkła przyciemnione,
   01.05 - przepaska na oko,
   01.06 - okulary (wyłącznie jeśli istnieją przeciwskazania do noszenia soczewek kontaktowych).

   Wtedy nie byłoby już żadnych wątpliwości, że "okulary" oznaczają nie tylko konieczność korekty wzroku ale także niemożność zastępczego zastosowania soczewek. A dla ułatwienia opcja, którą prawdopodobnie chcieli wybrać lekarze w większości przypadków, znalazłaby się na początku, a nie na końcu. 

   Bo coś mi mówi, że zdecydowana większość osób, którym lekarz bezrefleksyjnie wpisał te okulary nie ma żadnych przeciwskazań do noszenia soczewek.

   Czy służbiści naprawdę są nam potrzebni?

   A co do służbistów - mamy w Polsce więcej przepisów, które gdyby były równie dokładnie przestrzegane, to nie dałyby nam żyć. Posłowie np. zupełnie nieświadomie zdelegalizowali w Polsce komputery i Internet (od dawna znana sprawa). Nie chcielibyście spotkać służbisty, który tamten przepis potraktuje równie dosłownie.

   Myślący policjant, kierując się rozsądnie tym, do czego służy nakaz jazdy w okularach, sprawdziłby po prostu, czy kierowca naprawdę dobrze widzi (czyli czy nie kłamie z tymi soczewkami, zastępującymi mu okulary).

   Jeden służbista świetnie się nadaje do uatrakcyjniania artykułów, napędzając gazetom więcej odsłon. Więcej służbistów jest w stanie sparaliżować państwo, co ma nawet swoją nazwę - strajk włoski. 

   A co z konsekwencjami? 

   W podlinkowanym materiale tylko beztrosko wyjaśniono ofiarom błędu, że do jego naprawienia będą musieli zapłacić za kolejną wizytę lekarską (200 zł) oraz za wniosek o wymianę dokumentu (ponad 100 zł). To oczywiście prawda.

   Ale zastanówmy się, dlaczego przyjmujemy za oczywiste, że obywatel powinien płacić za nie swoje błędy? Czemu kierowca ma drugi raz płacić lekarzowi, tylko za poprawienie błędu tego lekarza? 

   Przecież prawdopodobnie da się udowodnić, na podstawie dokumentacji medycznej, że podczas badania lekarz w ogóle nie diagnozował przeciwskazań do noszenia soczewek. Tym bardziej powinno się dać udowodnić sam brak przeciwskazań. A w takiej sytuacji od początku został wpisany nieprawidłowy kod, bezpodstawnie ograniczający uprawnienia kierującego. 

   Bądźmy konsekwentni - jeśli przyjmujemy, że służbista miał rację i kod 01.01 oznacza również zakaz zastępowania okularów przez soczewki, to znaczy, że nie wolno go wydać bez zdiagnozowania przeciwskazań. Czyli przyczyną wymiany prawa jazdy jest błąd leżący po stronie lekarza z uprawnieniami do badania kierowców**.

   A dlaczego Skarb Państwa pobiera od kierowców opłatę za zmianę błędu, leżącego w zasadzie po stronie Skarbu Państwa? Państwo narzuca w końcu, jaki lekarz uzyska uprawnienia do badania kierowców**, nie sprawdzając przy okazji znajomości potrzebnych przepisów. To państwo też narzuca, jak badanie ma być przeprowadzone***.

   Na marginesie pojawia się dodatkowy problem: A co jeżeli dojdzie do wypadku, w którym na poziom uszkodzeń ciała będą miały wpływ te wymuszone okulary?
   U osoby używającej okularów tylko w samochodzie, z powodu błędnego wpisu lekarza, będącego wynikiem niejasnych przepisów?
   Dodatkowo nastraszonej wcześniej artykułami o "mających rację" policjantach służbistach?

   -- 
   *Kody te znajdują się w załączniku nr 1 "Prawo jazdy wydawane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Wzór)" do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wzorów dokumentów, stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami z 2 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 973, ze zm.)

   **Uprawnienia lekarzy do badania kierowców są określone w art. 77 ustawy o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 600, ze zm.)

   *** Kwestię tę reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2014 r. poz. 949). Badanie narządu wzroku szczegółowo określono w załączniku nr 2.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Mandat i utrata prawa jazdy za... soczewki kontaktowe?”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   kor-ka
   Czas publikacji:
   piątek, 05 września 2014 02:47
 • poniedziałek, 18 sierpnia 2014
  • Co zrobić z końmi z Morskiego Oka?

   Koń przykładowy, pewnie żyje sobie gdzieś szczęśliwie, z dala od Morskiego Oka [Fot. Damomz | Dreamstime Stock Photos]Wg ostatnich informacji, górale wożący turystów do Morskiego Oka tak przesadzają z eksploatowaniem koni, że coraz więcej ludzi domaga się zamknięcia im tego "złotego" interesu.
   Jeśli sobie uświadomimy, że wszystko to dzieje się na terenie, państwowego przecież, Tatrzańskiego Parku Narodowego, głos rozsierdzonych Polaków nie tak łatwo będzie dyrekcji parku zignorować.

   Rozważmy związane z tym zagrożenia i możliwości.

   1) Wyobraźmy sobie, że udało się przeprowadzić zakaz wozów konnych na tej trasie, hurra.
   Przecież górale od razu zagrożą, że oddadzą konie do rzeźni. Skoro podejrzewamy ich o kierowanie się tylko zyskiem, to nie spodziewajmy się, że ci sami ludzie nagle będą chcieli utrzymywać konie, które już na siebie nie zarobią.
   Zatem koni całkowicie z tej trasy usunąć się nie da.

   2) Ale można nakazać zmianę wozów.
   Na dostosowane do ludzi naprawdę niesprawnych i opisane w stylu "Przewóz osób niepełnosprawnych, chorych, niedołężnych, w ciąży". Zamiast opisu mogą być odpowiednie rysunki. To już nie ten szpan, z takiego wozu będą już raczej korzystali tylko ludzie naprawdę go potrzebujący.

   3) Zwróćcie uwagę, jak wyglądają obecne wozy. Ewidentnie zostały stworzone z myślą o leniwych acz sprawnych i dających się łatwo upychać turystach. 
   A wystarczy przyjąć, że głównym uzasadnieniem istnienia tych udogodnień są potrzeby osób naprawdę, z różnych przyczyn niezdolnych dojść samodzielnie do Morskiego Oka. 

   4) A teraz pomyślcie: Jeśli tam będzie musiało być miejsce dla choć jednego wózka inwalidzkiego plus rozkładany podjazd oraz bezpieczne siedzenia i wystarczająco szerokie przejścia dla osób o kulach czy w ciąży, to od razu ilość ludzi przewożonych spadnie, bo się ich już nie da tak upchać. 

   5) Dodatkowo można powoli przechodzić z transportu konnego na elektryczny, nie dopuszczając do "interesu" nowych koni. Swoją drogą ciekawe, czy efektem nie byłoby pobicie jakiegoś niewyobrażalnego rekordu końskiej długowieczności, nabijanego przez kilka kolejnych końskich pokoleń.

   6) Przy okazji pojawiły się propozycje przestawienia turystów na rowery. Ja bym poszła nawet trochę dalej i oprócz zwykłych rowerów wprowadziła też handbike'i, czyli rowery "ręczne" dla osób z niesprawnymi nogami (bo przecież o to w dużej mierze chodzi).
   Ale trzeba mieć świadomość, że ani jedne ani drugie nie pomogą np. osobie po udarze, u której osłabiona będzie cała jedna połowa ciała. Czyli jakaś forma dowozu bardziej zorganizowanego powinna pozostać.

   7) Ale właśnie - pozostać, czy raczej... zostać stworzona?
   Skoro uzasadnieniem dla tych wozów miałoby być umożliwienie dotarcia do Morskiego Oka osobom rzeczywiście z różnych przyczyn niesprawnym, to obecne wozy przecież nadal tego nie umożliwiają. Konie docierają tylko do Włosienicy (polana znajdująca się ok. 2 kilometrów przed Morskim Okiem). Tutaj nie pomoże zmiana samych wozów.

   8) Droga za Włosienicą jest jednak wystarczająco dobra i szeroka, żeby przejechały nią rowery, handbike'i (rowery ręczne) i nieduże auta elektryczne. W tym kierunku zatem warto zmieniać całe ułatwienia, dostosowując je naprawdę do osób z problemami z poruszaniem się.

   Na koniec uwaga ogólna. Zmroziły mnie bezrefleksyjne wypowiedzi niektórych komentatorów - bez wątpienia zdrowych, sprawnych i nie znających poważniejszych problemów. 
   Droga do Morskiego Oka, to nie wspinaczka na Rysy. Ktoś ją kiedyś wyasfaltował, dzięki czemu jest jedną z niewielu możliwości zobaczenia gór z bliska także przez osoby niesprawne.
   Łatwo buńczucznie wygłaszać bzdury, jak człowiek wierzy, że nigdy go żadna choroba ani wypadek nie spotkają, a umrzeć zdoła jeszcze zanim się zestarzeje. Trudniej zadać sobie pytanie: A co zrobisz, kiedy nagle sam stracisz sprawność?

   To oczywiście nie zmienia faktu, że obecne wozy są zupełnie niedostosowane do sporej części osób naprawdę niesprawnych, więc górale i tak nie mogą się zasłaniać akurat tym argumentem.
    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (3) Pokaż komentarze do wpisu „Co zrobić z końmi z Morskiego Oka?”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   kor-ka
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 18 sierpnia 2014 02:11
 • niedziela, 11 maja 2014
  • Finał Eurowizji - Polska najlepsza w Irlandii, UK, Norwegii i na Ukrainie.


   Donatan & Cleo, Eurowizja 2014, Photo: Albin Olsson License: CC-BY-SA-3.0Tym razem temat analizy będzie z gatunku lekkich.
   Czy wiedzieliście, że gdyby w finale Eurowizji naprawdę decydowali mieszkańcy, wysyłając sms-y, tegoroczne wyniki byłyby inne?
   W każdym razie wyniki reprezentacji Polski, która w docenianych pierwszych trójkach wyczytywana by była o wiele częściej.
   Możecie to sprawdzić na oficjalnej stronie z wynikami wczytując się osobno w tabele dla poszczególnych krajów*.

   Na decyzjach jury Polska straciła najwięcej ze wszystkich państw - aż 9 miejsc. W efekcie zamiast 5 miejsca (jak chcieli głosujący zwykli ludzie) zajęła dopiero 14. 

   Mieszkańcy aż 4 krajów (Ukrainy, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Norwegii) uznali polski występ za najlepszy.

   Drugie miejsce przyznali naszemu krajowi głosujący z Holandii i Islandii.

   Na trzecie miejsce Polska zasługiwała wg mieszkańców kolejnych sześciu krajów (Niemiec, Austrii, Włoch, Francji, Szwecji i Macedonii).

   Czy Austria nadal by wygrała?
   Tak. Nawet jeszcze większą przewagą głosów (miałaby aż 309 punktów). Zostałaby bardziej doceniona m.in. przez głosujących z Polski, którzy widzieli ją na 4 pozycji. Ostatecznie, po uwzględnieniu wyniku jury, Austria w Polsce spadła na niepunktowane miejsce. 

   Tak czy inaczej, zaskakujące jest dla mnie, jak niewiele w praktyce zależało od wysyłanych przez ludzi sms-ów. Nawet pierwsze miejsce przyznane w głosowaniu sms-owym nie gwarantowało choćby jednego punktu. 

   Poniżej wypisałam wyniki głosowań mieszkańców innych krajów na Polskę. W niektórych państwach decydowało tylko jury - tam nie znamy sympatii zwykłych ludzi. Pominęłam również kraje, w których Polska nie znalazła się w głosowaniu mieszkańców na punktowanym miejscu.


   Jak na Polskę głosowali mieszkańcy poszczególnych krajów?


   1 miejsce (12 punktów)
   Irlandia
   UK
   Ukraina
   Norwegia

   2 miejsce (10 punktów)
   Islandia
   Holandia

   3 miejsce (8 punktów)
   Austria
   Macedonia
   Francja
   Niemcy
   Włochy
   Szwecja

   4 miejsce (7 punktów)
   Belgia
   Litwa

   5 miejsce (6 punktów)
   Białoruś
   Grecja

   6 miejsce (5 punktów)
   Hiszpania

   7 miejsce (4 punkty)
   Szwajcaria
   Węgry

   8 miejsce (3 punkty)
   Mołdawia

   9 miejsce (2 punkty)
   Malta

   10 miejsce (1 punkt) 
   Dania
   Łotwa


   --
   *Po wybraniu państwa pojawi się tabela pokazująca wyniki głosowania w danym kraju na kolejnych kandydatów. W podziale na wybór mieszkańców, wybór członków jury oraz ostateczny wynik, który odczytano nam podczas finału. 

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (2) Pokaż komentarze do wpisu „Finał Eurowizji - Polska najlepsza w Irlandii, UK, Norwegii i na Ukrainie.”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   kor-ka
   Czas publikacji:
   niedziela, 11 maja 2014 03:15
 • czwartek, 24 kwietnia 2014
  • Jak pomóc niepełnosprawnym i ich rodzinom nie wydając ani grosza

   Oxygen64 | Dreamstime.comCzy państwo może jakoś pomóc niepełnosprawnym i ich rodzinom, nie wydając na to ani grosza? Może. Wystarczy zacząć myśleć. Żeby nie było wątpliwości, podam 2 punkty, w których dotychczasowy dramatyczny brak myślenia, bez sensu szkodzi. Co np. można zrobić?

   1) Nie szkodzić, kiedy ludzie sami próbują sobie pomóc

   Osoby niepełnosprawne czy rodziny chorych próbują się czasem organizować i zrobić coś konkretnego. Nie zakładają wielkich fundacji z zatrudnionymi pracownikami, tylko małe stowarzyszenia, w których każda złotówka jest wykorzystywana bezpośrednio na cele działania stowarzyszenia.
   To znaczy... byłaby wykorzystywana, gdyby państwo nie zmuszało ich najpierw do zupełnie niepotrzebnego wyrzucania pieniędzy w błoto.
   Okazuje się, że zakładając stowarzyszenie i dopiero próbując cokolwiek zdziałać, nie mając jeszcze zebranych pieniędzy, już trzeba je marnować.

   Ktoś nieprzytomny wymyślił w swoim czasie, że stowarzyszenia muszą prowadzić pełną księgowość. A to oznacza płacenie księgowej z uprawnieniami po kilkaset złotych... miesięcznie. To wymogi godne spółki giełdowej, obracającej niewyobrażalnymi dla takich malutkich stowarzyszeń kwotami.
   W praktyce jeśli wśród założycieli nie ma księgowej, to stowarzyszenie ma poważny problem. 

   Druga sprawa - choroba nie wybiera. Dlatego stowarzyszenie łączące osoby niepełnosprawne i ich rodziny nie będzie grupą przyjaciół z jednego podwórka. Będą to najczęściej ludzie z różnych miast, którzy poznali się, rozpaczliwie szukając przez Internet informacji dotyczących ich schorzenia.
   Jak najprościej byłoby im przeprowadzić walne? W formie telekonferencji, albo chociaż przesłania pisemnie swojego głosu w kwestiach podlegających głosowaniu.

   Czy to jest możliwe? Nie. Dlaczego? Ponieważ posłowie pamiętali o stowarzyszeniach tworząc obostrzenia dotyczące walnego, ale zapomnieli o nich, kiedy te zasady były łagodzone. 

   Efekt? Wielka spółka może przeprowadzić walne zgromadzenie w formie telekonferencji, czatu czy przesłania głosów, a małe stowarzyszenie nie. Ludzie muszą stawić się osobiście. W efekcie wiele stowarzyszeń szybko traci możliwości podejmowania decyzji, ponieważ członkom jest trudno spotykać się poza swoim miejscem zamieszkania. Osobom niepełnosprawnym czy ich opiekunom jest trudno tym bardziej. Jeśli uświadomimy sobie, że to zupełnie niepotrzebny wymóg, nie egzekwowany już nawet w obracających milionami spółkach, to robi się po prostu głupio, że w naszym państwie dochodzi do takich absurdów.

   To oczywiście nie koniec kłód rzucanych pod nogi ludziom, którzy chcieliby zacząć działać w stowarzyszeniu. Z niezrozumiałych względów starostowie potrafią domagać się zupełnie niepotrzebnych zmian w statucie. Tak, jakby w tym właśnie miejscu musieli wykazać się, że pracują, nawet jeśli ich uwagi nie mają żadnego sensu. 

   Co gorsze, sędziowie ostatnio zbyt często lubią działać metodą "kopiuj-wklej-nie czytaj" i z automatu domagają się wprowadzenia wszystkich poprawek starosty pod rygorem odmowy rejestracji stowarzyszenia. Osobiście znam przypadek, kiedy sędzia (jak już wreszcie po paru miesiącach zajął się sprawą) to zażądał wprowadzenia poprawek w terminie krótszym niż wpisany do statutu 14-dniowy termin na powiadomienie członków o walnym. Co znaczy, że w ogóle do statutu nie zajrzał.
   To teraz wyobraźcie sobie, że coś takiego spotyka rozsianych po całej Polsce niepełnosprawnych i ich opiekunów. Już widzicie cały absurd sytuacji?
   A przypomnijmy, że wskutek braku myślenia w sprawie walnego, ofiary takiej niekompetencji nie mogą skorzystać z możliwości porozumiewania się na odległość i zadecydować bez konieczności nagłego wyjazdu na drugi koniec Polski.

   Oczywiście tworzenie organizacji samopomocowych, to tylko jedna z sytuacji, którą można bez sensu utrudniać.

   Co jeszcze należałoby zrobić? 

   2) Skończyć z rozdmuchiwaniem biurokracji i rzucaniem ludziom kłód pod nogi

   Wyjaśnię to na prostym przykładzie.
   W Polsce nie wystarczy być niepełnosprawnym, żeby być przez państwo uznawanym za niepełnosprawnego.
   Ok, czasem niesprawności nie widać. Ale jeżeli pewnego dnia coś spowoduje, że zostaniesz ciężko sparaliżowany, na wózku inwalidzkim, to w świetle polskiego prawa nadal jesteś w pełni sprawny. O uznanie Cię za niepełnosprawnego musisz dopiero zawalczyć. Nie Ty sam, bo w tej sytuacji sobie nie poradzisz. Czyli będziesz musiał wystawić członka swojej rodziny do roli worka treningowego dla niemiłych, niekompetentnych urzędników, zachowujących się, jak w środku strajku włoskiego. 

   Zakładam, że jesteś pracującym mężczyzną, z żoną i dzieckiem. Mieszkacie z dala od reszty rodziny, więc nie możecie na co dzień liczyć na pomoc innych osób.
   Pewnego dnia zostajesz poważnie sparaliżowany. Żona próbuje jakoś godzić swoją pracę, odwiedzanie Cię w szpitalu i samotną już teraz opiekę nad dzieckiem i dbanie o dom.
   To już jest w zasadzie niemożliwe. Ale w końcu wypuszczają Cię ze szpitala. Twoja żona już nauczyła się sprytnych technik, dzięki którym przenosi Cię kilka razy dziennie z łóżka na wózek i odwrotnie. Paraliż powoduje, że nie jesteś w stanie zadbać o siebie nawet w podstawowym zakresie, ale ona dzielnie się Tobą opiekuje. Jest tym wszystkim razem zmordowana.

   Co jakiś czas musisz zostać zawieziony do lekarza. Masz szczęście, w Twoim mieście istnieje system busików miejskich dla osób niepełnosprawnych. Jeśli udałoby się Ciebie zawieźć własnym samochodem to Twoja żona ma prawo zaparkować na kopercie (bez czego nie wyjmiecie Cię z samochodu na wózek). Ale nie, chwileczkę, nie masz do tego prawa, bo przecież oficjalnie nadal jesteś... w pełni sprawny. To znaczy, że busiki miejskie nie mogą przyjąć Twojego zlecenia na przejazd (bo sprawnych nie wolno im wozić) a gdyby Twoja żona zaparkowała na kopercie i zawiozła Cię na wózku do przychodni, to wracając mogłaby zastać za szybą mandat za parkowanie w miejscu dla Was niedozwolonym. Poważnie.

   No dobrze, dowiadujecie się, co trzeba zrobić, żeby to zmienić. 

   Oczywiście w dobrze zorganizowanym państwie wystarczyłoby, żeby szpital wypisując Cię w tak ewidentnej sytuacji, przesłał Twoje dokumenty do urzędu, a urzędnicy od razu przesłaliby Ci kartę parkingową i tymczasowe potwierdzenie niepełnosprawności do celów pozarentowych, a później najwyżej to weryfikowali.

   U nas nie. Obiecałam, że nie będzie o pieniądzach, ale tu drobna dygresja, konieczna do dalszych wyjaśnień. Pracowałeś, płaciłeś składki, a w tej sytuacji pracować nie możesz, więc masz prawo do renty z ZUS-u. Sytuacja jest ewidentna, załóżmy, że ZUS się nie wygłupił i przyznał Ci należną rentę, czyli uznał Cię oficjalnie za niepełnosprawnego.

   Czy to wystarczy, żeby Twoja żona mogła stanąć z Tobą na kopercie, czy żebyś mógł zamówić busiki miejskie albo korzystać z innych form pomocy przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych?
   Nie, nie w tym kraju.
   Tutaj musisz drugi raz zgłosić się do kolejnego urzędu, który dopiero musi Cię drugi raz uznać za niepełnosprawnego, tym razem dla celów pozarentowych.

   Uwaga: przykład pokazujący, jak rozwija się w Polsce niepotrzebna biurokracja.

   Z ustawy wyraźnie wynika, że osoby posiadające ważne orzeczenia ZUS-owskie, wydawane do celów rentowych, mogą składać wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności do celów pozarentowych, powołując się tylko na orzeczenie ZUS-owskie.
   A zespół ds. orzekania o niepełnosprawności musi ją orzec tylko na podstawie już istniejącego orzeczenia ZUS-owskiego. 
   [Art. 5 i 5a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.] 

   Nie ma zatem żadnych podstaw do przedłużania sprawy. Urzędnicy mogą jedynie przepisać z orzeczenia ZUS-owskiego, w odpowiedni sposób, już ustalone fakty.

   Nie mogą bawić się w całą nową procedurę, nie mogą domagać się, żeby pacjent odwiedził lekarza tylko w celu uzyskania kolejnego formularza, nie mogą domagać się donoszenia jakichkolwiek dodatkowych, niepotrzebnych papierków. W skrócie - nie mogą niczego przedłużać.

   Twoja żona zatem pewnego dnia zwalnia się z pracy, ustawia w długiej kolejce, próbując załatwić prostą sprawę. Jest przygotowana, ma przy sobie wniosek, kopię orzeczenia z ZUS-u, oryginał do wglądu (żeby urzędnik mógł na miejscu sprawdzić prawdziwość kopii) i Twoje upoważnienie. Kiedy wreszcie dotarła do okienka, poinformowano ją, że nic nie załatwi, bo musisz od nowa przejść całą procedurę. Na jakiej podstawie?

   Tu właśnie dochodzimy do metody na rozdmuchiwanie biurokracji, stosowanej zbyt często, w polskich urzędach.

   Ustawa nie pozostawia wątpliwości - osoby z orzeczeniem ZUS-owskim nie muszą przechodzić całej procedury drugi raz. Są z niej zwolnione.

   Żeby nie dopuścić do takiego usunięcia niepotrzebnej biurokracji urzędnicy stosują charakterystyczny trick - powołują się na przepis techniczny, mówiący jedynie o tym, w jaki sposób mają pracować. W tym przypadku akurat wczytują się z takim zapałem w szczegóły procedury, z której ich ofiary zostały zwolnione, żeby dojść do wniosku, że skoro takie procedury istnieją, to oni zawsze muszą się do nich ściśle stosować, nawet wtedy kiedy nie muszą, co przecież zostało wyraźnie w ustawie zapisane. 

   Kiedy na takie bezmyślne utrudnienia trafia umordowana żona sparaliżowanego człowieka, to to już jest znęcanie się. 

   Prawo mogłoby być lepsze. Można by całkowicie zrezygnować nawet z przepisywania orzeczeń.
   Czemu to służy? Wystarczyłoby na druku z ZUS-u dodawać wyjaśnienie. "Niniejsze orzeczenie jest równoznaczne z orzeczeniem o... i wprost zapewnia wszelkie wynikające z niego uprawnienia".
   A w ustawie wpisać jedynie (z myślą o niezbyt mądrych urzędnikach), że posiadacze tych orzeczeń mogą posługiwać się nimi wprost jako orzeczeniami o ustaleniu określonego stopnia niepełnosprawności.

   Oczywiście to nie są jedyne utrudnienia, z jakimi spotykają się, już i tak umęczeni członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, albo ci niepełnosprawni, którzy są w stanie stawić się i dawać męczyć osobiście.
   Sytuacja autentyczna, po odstaniu przez taką osobę kilku godzin w kolejce: 

   -ale to nie jest zdjęcie od fotografa - urzędnik próbuje odrzucić prosty wniosek, będący już tylko formalnością.

   -a proszę mi wskazać, gdzie w ustawie jest nakaz, żeby zdjęcie było od fotografa - odpowiada przygotowany na takie sztuczki petent - cóż urzędnik miał pecha.

   -co by to było, jakby wszyscy sami sobie robili zdjęcia - stwierdza niepocieszony urzędnik.

   Nie wnikam, czy taki urzędnik ma procent od najbliższego fotografa, czy po prostu lubi bawić się w kontrolowanie ludzi na każdym kroku, a może naprawdę ma aż tak wąskie horyzonty, że zbyt mało mieści mu się w głowie. Taki człowiek nie powinien być urzędnikiem. A jeśli już koniecznie państwo musi mieć go na liście płac, to stanowisko związane ze stałym kontaktem z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, powinno być ostatnim, na którym będziemy go jako społeczeństwo utrzymywać.

   Przykłady absurdalnych urzędniczych zachowań można mnożyć. Zdarza się, że np. osoba na wózku nie może dostać się do niedostosowanego urzędu, a urzędnik odmawia wyjścia do niej, upierając się, że nie wolno mu wynieść żadnego dokumentu poza budynek. Pomijam już fakt, że do urzędu należą zwykle nie tylko same mury, taka odpowiedź jest zwyczajnie niepoważna i przypomina strajk włoski, a nie uczciwą pracę urzędnika. 
   Kolejnym problemem jest zupełnie niepotrzebne męczenie ludzi, którym już przyznawana jest pomoc. Nie było np. żadnego racjonalnego powodu odebrania pomocy niepełnosprawnemu studentowi, który mieszcząc się w przyznanej kwocie, zamiast urządzenia X, wymagającego pomocy osoby trzeciej, kupił urządzenie Y, którego mógł używać samodzielnie.

   Dlatego proponuję politykom drobiazg, który państwa nic nie kosztuje, a skutki mają swoją wartość.

   Proponuję usunięcie sztucznie rozdmuchanej biurokracji. Nie wiecie, gdzie jej szukać? Zgłoście się do mnie. Pomogę Wam ją odnaleźć.
   A potem wymianę złych urzędników na myślących i empatycznych. Na końcu wystarczy po prostu naprawdę wymagać od urzędników, żeby byli pomocni a nie szkodliwi. Oni szybko się zorientują, jaki typ zachowań się opłaca, a jaki wręcz przeciwnie.

   Zrobicie coś sensownego, czym będziecie się mogli pochwalić, będziecie mogli pokazać, że w kraju są sensowni urzędnicy, a ludzie wychodząc z urzędu czują się psychicznie wzmocnieni, a nie wymięci.

   Co zrobić z zaoszczędzonymi pieniędzmi? 

   Bo przecież usuwając niepotrzebne procedury, niepotrzebną biurokrację, uzyskuje się oszczędności. A te można przeznaczyć na realną pomoc niepełnosprawnym.

   Nagle okaże się, że zamiast urzędników zajmujących się głównie uzasadnianiem swojego istnienia i odbieraniem godności ludziom w szczególnie trudnej sytuacji, będzie można zatrudnić kompetentnych pracowników, którzy tym ludziom udzielą potrzebnego wsparcia.
   Choćby asystentów czy opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy zapewnią potrzebującym rodzinom realną pomoc.

   A papier zaoszczędzony na niepotrzebnych procedurach będzie można przeznaczyć na plakaty czy ulotki z najważniejszymi informacjami, dzięki którym jeszcze w szpitalu osoba, która nagle stała się niepełnosprawna i jej rodzina, uzyskają podstawowe informacje, jaką pomoc mogą uzyskać i gdzie. W momencie, kiedy czują się najbardziej bezradni.

   Warto pamiętać też o oszczędnościach w dalszej perspektywie

   Już tylko dlatego, że urzędnicy nie będą dręczyć niepełnosprawnych i ich opiekunów, nie przyczynią się do przejścia kolejnych osób niepełnosprawnych na droższą, całodobową, opiekę państwa.  

   Dlatego to ważne, żeby nie pozwalać urzędnikom na stresowanie ludzi.
   Ważne jest też udzielanie wsparcia (zarówno za zaoszczędzone pieniądze, jak też po prostu dzięki kompetencji i empatii urzędników, pomagających przejść przez formalności, a nie utrudniających tę drogę).

   Przy okazji - zastanawialiście się kiedyś, jakie są w praktyce koszty leczenia skutków stresu, generowanego przez samo państwo, na swoją własną zgubę? Skutki głupiego prawa, rozdmuchanej biurokracji, bezmyślnych urzędników, którzy nie podpowiedzą człowiekowi prostego rozwiązania, tylko poczekają aż się potknie, albo forsują dodatkowe, bezprawne, wymogi? Społeczne koszty (czyli choćby przeliczane łatwo na pieniądze koszty leczenia chorób kardiologicznych) w całym kraju są ogromne i co najważniejsze, zupełnie niepotrzebne. Wystarczyłoby na początku trochę pomyśleć.

   Marta Wieszczycka

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   kor-ka
   Czas publikacji:
   czwartek, 24 kwietnia 2014 15:56

Kalendarz

Lipiec 2018

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Tagi

Kanał informacyjny

Opcje Bloxa